Language: English
RSS

Suscribete

 • Suscribete a Novas CESGA

HPC User Portal

 • HPC User Portal

State of the systems

 • Solo visible desde Firefox o Chrome.

For gender equality

 • Igualdad CESGA

6º Foro Transfiere 2017

Follow us ...

 • Twitter FacebbokFlickrYouTube CESGA

SME Services

 • Servicios para Empresas

díxitos Diciembre

 • díxitos Decembro 2017

 • CESGA ICTS

SV10-17-TSP1 - 1 Técnico/a Superior de Proxecto

 • Announced by: Fundación CESGA
 • Date of the offer: 04/09/2017
 • Number of positions: 1
 • Offer state: Cerrada
 • Start date of applications:  4/09/17 ás 10:41
 • Deadline for applications:  14/09/17 ás 14:00.
Contrato temporal para realización de proyecto específico de investigación SV10 de duración estimada:  6 meses prorrogable a 12 meses.

Titulación requirida:
Nivel 2 (Grado) según el Marco Español de cualificaciones para la Educación Superior recogido en el Real Decreto 1027/2011 de 15 de julio o cualquiera otra equivalente de planes anteriores, en
alguna de las siguientes áreas: Ingeniería, Informática, Física o Matemáticas.


Documentación solicitada

 • Copy of Curriculum Vite (required).
 • Copy of title (required).
 • Copy of DNI (required).
 • Copy of application (required).
 • Copy of justificante of meritos (required).
 • Titles English languages, Galician, ... (required).
 • Model Personal Data (required).


C.V. Presentation:
Those interested can register in the job offer through the web or send their CV and documentation required in the published bases for this position indicating reference, before the deadline, to the following address: Avenida de Vigo, s/n (Campus Sur) 15705 Santiago de Compostela.

For any doubt or query:  Contact form

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.