Síguenos ...

 • Twitter FacebbokFlickrYouTube CESGA

Servizos PYME's

 • Servicios para Empresas

díxitos Decembro

 • díxitos Decembro 2017

 • CESGA ICTS

Historia

 • En abril deste ano, o CESGA pon en produción aberta as infraestruturas instaladas ao remate do ano 2015: 
  • Finis Terrae II: clúster heteroxéneo integrado por procesadores Intel – Haswell, Xeon – Phi, NVIDIA Tesla K80, Rede Infiniband e Lustre. Datos técnicos: 7.712 núcleos, 328 TFLOPS, 44’8 TB Memoria, 1’2 PB Disco.
  • SVG – Cloud Computación: clúster homoxéneo integrado por procesadores Intel – Haswell e rede Gigabit Ethernet. Datos técnicos: 1.440 núcleos, 52 TFLOPS, 4’6 TB Memoria, 65 TB Disco.
  • SVG – Big Data: clúster homoxéneo integrado por procesadores Intel – Haswell e rede 10GbE. Datos técnicos: 456 núcleos, 17’5 TFLOPS, 2’4 TB Memoria, 831 TB Disco.
   Sistema Visualización científica: clúster heteroxéneo integrado por procesadores Intel – Haswel e NVIDIA GRID K2. Datos técnicos: 80 núcleos, 2’9 TFLOPS, 1TB Memoria, 72 TB Disco.
  • SVG – CIS Galicia para Industria: Clúster heteroxéneo, integrado por procesadores Intel – Haswell e NVIDIA GRID K2.Datos técnicos: 240 núcleos, 44 TFLOPS, 1536 GB Memoria, 48TB Disco.
  • As horas de computación proporcionadas durante o ano 2016 foron 57,4 millons de horas o que supuxo multiplicar por 2,8 o número de horas do ano anterior.
  • O número de usuarios de computación incrementáronse nun 17,6% respecto ao ano anterior.
 • Optimización enerxética do Centro, a través das seguintes accións:
 • Como consecuencia da actualización tecnolóxica: redución do consumo enerxético nun 14% respecto ao ano 2015.
 • Mellora da eficiencia enerxética mediante a sustitución de ventiladores das climatizadoras M44 por ventiladores EC, estimándose unha redución de 12.193 KWh anuais.
 • Revisión do sistema de xestión enerxética para a obtención da certificación ISO 50001.
 • RECETGA (Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia):
 • Mellora da conectividade de ANFACO de 100Mbps a 1Gbps.
 • Colaboración co CSIC para a incorporación de redundancia no acceso do IEGPS tanto na liña de fibra como no equipamento de rede que lles da servizo.
 • Despregue efectivo de 2 enlaces de alta capacidade de 750Mbps no acceso de CISGALICIA.
 • Colaboración coa USC para a replicación do tráfico para o seu posterior análise mediante unha sonda do Centro Criptolóxico Nacional.
 • Tras máis de 8 anos de funcionamento no que proporcionou máis de170 millóns de horas de computación a comunidade de usuarios do CESGA, o supercomputador Finis Terrae I finalizou a súa actividade.
 • O CESGA aumenta a súa presencia na industria a través das seguintes actuacións:
 • A nivel Europeo: participación nos proxectos da CE: SESAME.net, FORTISSIMO, FORTISSIMO 2.
 • A nivel estatal: liderando o grupo de traballo da RES (RESxPYME) para uso do HPC na industria.
 • A nivel Euro–Rexión: pendente de resolución a convocatoria transfronteiriza na que o CESGA presentou a proposta MAS4SME.
 • A nivel Galicia: mediante colaboración coa GAIN, a través de CIS-Galicia, e o IGAPE iníciase unha actividade conxunta de difusión das vantaxes da Simulación e Big Data aplicado as PEMEs en Galicia.
 • O CESGA presenta un total de 28 propostas de experimentos nas dúas Open Call do proxecto europeo Fortissimo 2. Nestas propostas interveñen 34 empresas, 8 centros tecnolóxicos e de investigación e 5 universidades .
 • Participación do CESGA nos Marketplace FORTISSIMO e EGI.
 • O CESGA contribue á convocatoria aberta do Proxecto PRACE, aportando o 4% da capacidade do Finis Terrae II.
 • O CESGA contribue á convocatoria aberta da ICTS-RES aportando o 20% do Finis Terrae II.
 • Incorporación do CESGA ao Cluster Audiovisual Galego (CLAG).
 • Xunto con Portos do Estado, AEMET, Meteo France e Marine Institute de Irlanda, o CESGA presta servizo de computación e almacenamento de datos ao proxecto Europeo Copernicus para análise e predición de océano na área IBI Atlántica.
 • Durante a segunda metade do ano, preparouse o borrador do Plan Estratéxico CESGA 2017-2020.
 • En canto a actividade formativa, o CESGA organizou os seguintes cursos e talleres:
 • 3 Talleres de Acceso ao Finis Terrae
 • Introdución a Tensorflow
 • Teachers as producers of AR-resources for science education
 • Machine Learning Workhop Galicia 2016
 • 2 Tallers: Oportunidades para as PEME que ofrece a computación avanzada a través do proxecto Europeo FORTISSIMO
 • Infoday FORTISSIMO2
 • Taller Cloud
 • 2 Talleres Big Data
 • Intrudución ao Paralelísmo
 • Taller de Tecnologías Cognitivas: Servicios Watson en Bluemix
 • 8 Talleres nos Campus Universitarios Galegos: Aproveitamento das infraestruturas do CESGA
 • Introdución a Programación en CUDA
 • CloudPYME: Cloud para empresas Innovadoras
 • Taller: novedades a nivel de gestión de proyectos de I+D+I en el programa H2020
 • Programación paralela utilizando directivas OpenMP

Actualizouse e mellorouse a infraestrutura que sustenta á plataforma Aula CESGA, que proporcionou servizo a máis de 30.000 usuarios activos, mantendose como a plataforma de colaboración e e-learning aberta máis popular de Galicia.

 • Ampliouse a colaboración con grupos de investigación e institucións públicas en e-learning e transferencia de resultados de investigación dos proxectos europeos nos que participa o CESGA a docentes e á sociedade galega.
 • Un ano máis, o CESGA reforza o seu compromiso coa política establecida de igualdade de xénero, implantando un Protocolo de Prevención fronte o acoso sexual ou por razón de sexo.
 • En abril do 2016, nova edición da Xornada Rapazas nas TIC, organizada polo CESGA xunto con CPEIG (Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia).
 • Posta en marcha dun boletín electrónico do CESGA: Novas CESGA
 • Participación do CESGA nos seguintes Proxectos Europeos e internacionais:

EGI-Engage
Copernicus (IBI-MFC)
iSEAS
Rural Schools Cloud
Understaid
Createl-Your-Future
Phenologit
MareFrame
Ubercloud
Ola-Accounting3
Ola-QA
AR-SCI
Blend
SESAME net
PRACE-4IP
CloudPYME2
SVO
MSO4SC
FORTISSIMO e a súa continuación
FORTISSIMO2, incluíndo os seguintes 13 experimentos:

 1. Improved mechanical design of metal flanges.
 2. Cloud-based HPC platform for maps conversion
 3. Sustainable CLOUD Services for bringing High Performance CASTINg Simulations to the SMEs.
 4. Improved and optimized design of high temperature exhaust gases concentric chimneys.
 5. Experimentation of virtual metrology HPC simulation services for SME production process control in sustainable and competitive camshaft manufacturing.
 6. High performance computing for the metal stamping industry.
 7. Cloud-based optimization platform for reinforcement steel cut industries.
 8. Multi-physics simulation of high temperature superconducting devices.
 9. Cloud-based simulation of the response of marine structures to waves.
 10. Cloud-based simulation of the lifetime of marine structures.
 11. Cloud-based HPC processing of production data to optimise manufacturing processes.
 12. Cloud-based HPC processing for knowledge generation in camshaft manufacture.
 13. Enhancing Manufacturing cost efficiency through the utilization of PC for the estimation of freight
 • Convenios e acordos de colaboración asinados no ano:
Acuerdo de colaboración con INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnomolgía Agraria y Alimentaria)
Convenio de colaboración EGAP
Convenio PHENOLOGIT Project
Acordo Fandación Ramón Domínguez
Acuerdo IBM-CESGA Premios Master HPC
Convenio Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica
Acordo de colaboración “Historia a Debate”
Convenio computación con as tres Universidades Galegas
Encomienda de servizos de computación de METEOGALICIA
Convenio MSO4SC Project
Convenio coas Universidades Galegas: Practicas en Técnicas Estatisticas
Acuerdo Prácticas con CPR TESDAI
Acuerdo Prácticas con IES Chan do Monte
Acuerdo Prácticas con IES Armando Cotarelo
Acuerdo Prácricas con QUELQUM

En decembro deste ano, o CESGA amplía a súa capacidade de computación multiplicando por 11,9 a existente no ano anterior, dispoñendo dun total de 476 TFLOPS.

 • Actualización tecnolóxica do centro, financiada polo MINECO mediante aportación FEDER e a Xunta de Galicia a través da GAIN:
 • Finis Terrae II: clúster heteroxéneo integrado por procesadores Intel – Haswell, Xeon – Phi, NVIDIA Tesla K80, Rede Infiniband e Lustre. Datos técnicos: 7.712 núcleos, 328 TFLOPS, 44’8 TB Memoria, 1’2 PB Disco.
 • SVG – Cloud Computación: clúster homoxéneo integrado por procesadores Intel – Haswell e rede Gigabit Ethernet.  Datos técnicos: 1.440 núcleos, 52 TFLOPS, 4’6 TB Memoria, 65 TB Disco.
 • SVG – Big Data: clúster homoxéneo integrado por procesadores Intel – Haswell e rede 10GbE. Datos técnicos: 456 núcleos, 17’5 TFLOPS, 2’4 TB Memoria, 831 TB Disco.
 • Sistema Visualización científica: clúster heteroxéneo integrado por procesadores Intel – Haswel e NVIDIA GRID K2. Datos técnicos: 80 núcleos, 2’9 TFLOPS, 1TB Memoria, 72 TB Disco.
 • Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida: Incorporación dun SAI coas seguintes características: 400KVAs e 13 minutos de autonomía cunha eficiencia do 99%.
 • Incorporación de novos tramos de fibra óptica escura de RECETGA conectando os seguintes centros a 10Gbps.
 • Campus Esteiro de Ferrol.
 • Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo.
 • CETMAR de Vigo.
Esta actualización insclúese no Convenio de Colaboración de CESGA con RedIRIS.
 • Dedicación de recursos á Industria: incorporación de recursos computacionais e de formación destinados ás empresas e financiado pola GAIN:
 • SVG – CIS Galicia: Clúster heteroxéneo, integrado por procesadores Intel – Haswell e NVIDIA GRID K2.Datos técnicos: 240 núcleos, 44 TFLOPS, 1536 GB Memoria, 48TB Disco.
 • Aula formación CESGA: Incorporación de 15 postos de alumno incorporando PC’s de última xeración.
 • Conexión do CIS – Galicia a RECETGA, mediante radio–enlace redundado de alta capacidade.
 • O CESGA aumenta a súa presencia na industria a través das seguintes actuacións:
 • A nivel Europeo: participación nos proxectos da CE: SESAME.net, FORTISSIMO, FORTISSIMO 2.
 • A nivel estatal: liderando o grupo de traballo da RES para uso do HPC na industria.
 • A nivel Euro–Rexión: CLOUDPYME e CLOUDPYME 2 e presentada proposta a MAS4SME.
 • A nivel Galicia: mediante colaboración coa GAIN a través do CIS Galicia e mantendo mais de 60 contratos de servizos a empresas.
 •  O CESGA xestiona e participa en 12 experimentos do Proxecto FORTISSIMO no que interveñen mais de 30 empresas.
 • De acordo coas liñas estratéxicas definidas pola Xunta de Galicia e a Gain, consolidou e incrementou os seus servizos á industria, tanto en cálculo, coma en computación na nube.
 • Constituese o Consello Asesor do CESGA.
 • Da man de Portos do Estado e xunto con AEMET, Meteo France e Marine Institute de Irlanda, o CESGA integrase no proxecto Europeo Copernicus para análise e predición de oceano na área IBI Atlántica.
 • Incorporación do CESGA ao Órgano de xestión da Rede Española de Supercomputación (RES).
 • A RES propón ao CESGA a xestión do grupo de traballo para levar a cabo actuacións encamiñadas á implantación de simulación e modelización na PEME.
 • As horas de computación proporcionadas durante o ano 2015 foron 20,6 millons de horas
 • A Aula CESGA proporcionou servizo a máis de 25.500 usuarios activos, mantendose como a plataforma de colaboración e e-learning aberta máis popular de Galicia.
 • O CESGA lanza un novo servicio de alamacenamento e colaboración baseado en OWNCLOUD: Cumulo.
 • O CESGA pon en probas un servizo de PLM en Cloud para as PEME (plm.cloudpyme.eu) e outro de Innovación Aberta (OI.cloudpyme.cesga.es) en colaboración cos centros tecnolóxicos.
 • Remate do proxecto europeo RuralSchoolCloud, coordinado polo CESGA, que internacionaliza unha liña pioneira de aplicación das tecnoloxías cloud na escola rural e que dende hai dous anos atópase transferido á Xunta de Galicia e implementado con éxito na escola rural galega. Esta iniciativa ven tamén recollida como unha liña de futuro nun documental producido por Adivina producciones, “Unitarias. Historia dun mestre galego” no que participamos.
 • Colaboración cos grupos de investigación en e-learning e transferencia de resultados de investigación dos proxectos europeos nos que participa o CESGA a docentes e á sociedade galega. (webminarios sobre realidade aumentada na educación, participación na Rede Galega de E-learning, colaboración co Grupo DE5 da Uvigo, entre outros exemplos).
 • O CESGA reforza o seu compromiso coa política establecida de igualdade de xénero, tendo cumprido a práctica totalidade das actividades previstas no plan anual, entre outras, a celebración do día internacional das Rapazas nas TIC, no que ademáis de celebrar un acto institucional no que participaron 12 centros de ensino, celebrouse un obradoiro para rapazas entre 11 e 14 anos no que descubriron de xeito diferente a robótica, impresión 3D, programación, etc.
 • Participación do CESGA nos seguintes Proxectos Europeos:

EGI-Inspire
EGI-Engage
Copernicus
CLOUDPYME 2
iSEAS
Rural Schools Cloud
Understaid
Createl-Your-Future
Phenologit
MareFrame
Ubercloud
MH-ScaE2
Ola-Accounting
Ola-SPI2
AR-SCI
Blend
SESAME net
PRACE-4IP
FORTISSIMO e a sua continuación
FORTISSIMO2, incluindo os seguintes 12 experimentos:

 • Improved mechanical design of metal flange.
 • Cloud-based Optimatization platform for reinforcement steel cut industrie.
 • Sustainable CLOUD Services for bringing High Performance CASTINg Simulations to the SMEs (castINcloud.
 • Multi-physics simulation of high temperature superconducting devices.
 • Cloud Based HPC platform for maps conversion.
 • Improved and optimized design of high temperature exhaust gases concentric chimneys.
 • Enabling Fatigue Life ASsessment in HPC-Cloud to SMEs.
 • HPC-enabled System for enhanced sEeakeeping and stAtion-Keeping design.
 • (HPC-SHEAKS).
 • HIGH PERFORMANCE COMPUTING FOR THE METAL STAMPING INDUSTRY (StamHPC).
 • Experimentation of VIrtual Metrology HPC Simulation Services for SME Production Process Control in Sustainable and Competitive Camshaft Manufacturing(VIC4CAM).
 • Cyber-Physical Laser Metal Deposition (CyPLAM.
 • Advance dimensional data analytics for knowledge generation in camshaft manufacturing.
 • Convenios e acordos de colaboración asinados no ano:

Acuerdo Colaboración Real Sociedad Matemática Servidor Virtual
Conv. Colaboracion Uvigo GEAAT (Arqueoloxía)
Acuerdo CESGA y Lenovo (Premios Master)
Acuerdo Schnell - CESGA
Convenio Marco Gradiant
Acuerdo Gridcore - CESGA
Acuerdo Colaboración USC RATGA
Acuerdo Colaboración USC - VPS Historia
Convenio EGAP
EGI ENGAGE
CILENIS Acordo Marco
Convenio RES (BSC-CNS)
Vordis Technologies Acordo
Convenio Marco UDC - CESGA
Acuerdo QUANTECH
Acuerdo BSC-PRACE
Acuerdo COMPASS Ingeniería y Sistemas
Convenio Sistema Universitario de Galicia
Convenio marco Universidad Atlántica

 2014

 • Nomeamento de José Ramón Urquijo Goitia, Vicepresidente de Organización e Relacións Institucionais do CSIC e Vicepresidente da Fundación CESGA.
 • Asinouse o Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN), o Ministerio de Economía e Competitividade e a Fundación CESGA, para a adquisición e instalación do Finis Terrae II.
 • O Ministerio de Economía e Competitividade, a través da Secretaría de Estado de I+D+i, e a Consellería de Economía e Industria, a través da GAIN, financian a adquisición e instalación de Infraestruturas científico-técnicas do CESGA destinadas a: Computación Cloud, Big Data e Visualización Científica.
 • Acordo CESGA-RedIris para implantación de melloras na Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA): conexión mediante fibra escura do Centro de Investigacións Mariñas do CSIC en Vigo, Campus Universitario de Ferrol e CETMAR.
 • A troncal de RECETGA conectouse coa rede da Xunta en San Caetano a 10 Gbps.
 • O IEO Coruña incorpórase a RECETGA mediante fibra óptica.
 • Despregáronse circuítos de de altas prestacións con centros de supercomputación externos (FCSCL, ITER).
 • Ampliación do SVG en decembro en 432 corres de computación e 120 TB en disco, financiados pola Axencia Galega de Innovación. Esta ampliación proporciona 17 TFLOPS adicionais.
 • Novo mapa de Instalacións Científico Tecnolóxicas Singulares (ICTS). O CESGA incorpórase como nodo na Rede Española de Supercomputación Ampliada, que pasa a ser a única ICTS de Supercomputación de España.
 • Reducíronse as horas de computación nun 6,7%, por razóns de eficiencia enerxética e presupostaria.
 • Cuarta promoción do "Máster Interuniversitario de Computación de Altas Prestacións".
 • A Aula CESGA supera os 57.000 usuarios, manténdose como a plataforma de colaboración e e-learning aberta máis popular de Galicia.
 • Implantación do Plan de Igualdade de xénero do CESGA, que contou co apoio e cofinanciamento da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade.
 • Complétase con éxito a transferencia de tecnoloxía e coñecemento á Xunta de Galicia da "Rede de Escolas na Nube".
 • Realizada a primeira convocatoria de acceso aos recursos HPC/Big Data orientada ás pequenas e medianas empresas.
 • O CESGA xestiona 10 experimentos formulados por 23 PEME, dentro de proxecto europeo FORTISSIMO.
 • Participación do CESGA nos seguintes Proxectos Europeos:

EGI-Inspire
Wiki-Skills
CLOUDPYME 2
FAROS
iSEAS
Rural Schools Cloud
ICT-Go-Girls
MoveIT
Understaid
Createll-Future
MareFrame
Ubercloud
MH-ScaE2
Ola-Accounting
Ola-SPI
FORTISSIMO, incluindo os seguintes novos experimentos obtidos da primera convocatoria:

ff- Cloud-based Optimatization platform for reinforcement steel cut industries
ff- Multi-physics simulation of high temperature superconducting devices
ff- Cloud-based HPC platform for maps conversion
ff- Improved and optimized design of high temperature exhaust gases concentric
ff- HIGH PERFORMANCE COMPUTING FOR THE METAL STAMPING INDUSTRY (StamHPC)
ff- Experimentation of VIrtual Metrology HPC Simulation Services for SME Production Process Control in SME.

 • Participación en eventos da Comisión Europea:
 • Participación na Workshop “Fostering Innovation for Cyber-Physical Systems, Advanced Computing & Manufacturing: Opportunities under Horizon 2020 LEIT-ICT Work Programme 2014/15 and the regional dimension”, 19 e 20 de Febreiro de 2014
 • I4MS: Fostering Digital Industrial Innovation in Europe. Berlin, 17 e 18 de juño.
 • Convenios e Acordos de Colaboración asinados no ano:
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e o Instituto de Enerxías Renovables S.A.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA, AMTEGA, UDC, USC, UVigo, Cluster TIC de Galicia, CITIC e Gradiant para o Programa “TRANSFORMA TIC”.
 • Convenio Marco de colaboración entre o Instituto de Estudios de Territorio e a Fundación CESGA, no ámbeto do uso de e-INFRAESTRUCTURAS.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Santiago de Compostela para el proxecto INNOPHARMA.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e Appentra.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e a Escola Galega de Administración Pública.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Santiago de Compostela para prácticas de Master en procesos de formación.
 • Acordo de colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Vigo en procesos educación remota.
 • Acordo de colaboración entre a Fundación CESGA e Conservas de Pesacados La Pureza, para proxecto piloto de innovación.
 • Acordo de colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Santiago de Compostela en actividades de Xornalísmo.
 • Acordo de colaboración entre a Fundación CESGA e AiovaiEducación.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Vigo para o proxecto ECORAEE.
 • Convenio Marco de colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Santiago de Compostela.
 • Convenio de Marco colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Vigo.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e as Universidades Gallegas, Carlos III e Politécnica de Madrid para o Master Matemática Industrial.

 

 • Premios concedidos ao CESGA:
 • El Correo Gallego: “Gallego del Año 2014”.
 • Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia: Trayectoria Tecnológica.
 •  Premios Máster Interuniversitario de Computación de Altas Prestaciones.

o Premio HP al mejor Proyecto Fin de Máster

Design and Implementation of Low Latency Java ZeroMQ", Isaac Fernández Varela

o Accesit

 "Mellora da localidad e afinidad do producto matriz dispersa-vector empregando representación Morton", José Manuel Abuín Mosquera

 o Premio IBM al Mejor Proyecto Fin de Máster

"Optimization of Java Shared-Memory Communications on NUMA Systems", Daniel Fernández Nuñez

o Premio Fujitsu al Mejor Proyecto Fin de Máster

"Optimization of Java Shared-Memory Communications on NUMA Systems", Daniel Fernández Nuñez

o Premio Bull a la Excelencia Curricular, Daniel Fernández Nuñez

 2013

 • Toma de posesión do cargo de Presidente do Padroado da Fundación CESGA, D. Manuel Varela Rei,  Director da Axencia Galega dá Innovación.
 • Inauguración oficial de RECETGA NOVA: Liña troncal en fibra escura de 10Gbps, ampliable.
 • O CESGA celebra o seu 20 Aniversario. 
 • Aprobación de novos Estatutos da Función CESGA. Cambio de nome  pasando a denominarse: “Fundación Pública Gallega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia ”.
 • Reducíronse as horas de computación nun 15%, por razóns orzamentarias e eficiencia enerxética.
 • Continuación do plan de medidas de optimización e aforro enerxético do centro. Redución do 23% de Kw consumidos respecto ao ano 2012 e un PUE de 1,56.
 • Instalación de frontais redundados para acceso ao SVG.
 • Actualización do Sistema de Predición Europeo Oceanográfico, MyOcean.
 • Presentación en Ministerio de Economía e Competitividade (MINECO do Plan Estratéxico do CESGA-ICTS 2013-2016.
 • Contratación de aprovisionamento de enerxía eléctrica, conxuntamente coa Xunta de Galicia.
 • Tutorización prácticas Erasmus en CESGA.  
 • Terceira promoción do “Máster Interuniversitario de Computación de Altas Prestacións”.
 • Aula CESGA: supera os 40.000 usuarios, converténdose na plataforma de e-learning gratuíta máis popular de Galicia.
 • Inicio da elaboración dun Plan de Igualdade do CESGA.
 • Consolidación da actividade de transferencia a empresas..
 • Actualización de servizos Cloud Computing para a PEME e usuarios.
 • Inicio de operacións en HPC para empresas con aplicacións Big Data.
 • Participación no proxecto GAIA da ESA a través do servizo Big-Data.
 • Actualización do sistema de predición europeo oceanográfico MyOcean.
 • Posta en marcha de GEO-Servizos de Propiedades do chan de Galicia e Arqueoloxía IDE aplicada á Idade do Hierro en Galicia.

Participación do CESGA nos seguintes Proxectos Europeos: 

 • EGI – Inspire
 • EMI
 • CLOUD PEME
 • CLOUDPYME2
 • FAROS
 • Rural Schools Cloud (CESGA coordina)
 • Wiki Skills
 • ICT-Go-Girls (CESGA coordina)
 • MoveIT
 • Understaid
 • Bonfire
 • FORTISSIMO
 • Mareframe
 • Ubercloud

Participación do CESGA en eventos da Comisión Europea:

 • Reunión de coordinadores de proxectos europeos da Education,   Audiovisual and Culture Executive Agency en Bruxelas.
 • Relator  convidado en ISC Cloud 2013.
 • Relator convidado en Congreso Internacional Online Educa Berlin 2013.
 • Reunión de coordinadores de proxectos europeos do ámbito da educación, do audiovisual e da cultura en Bruxelas.
 • Workshop on the H2020 ICT Work Programme 2014: Cloud Computing, Software and Services.
 • Organizador e relatorios en EGI Technical Forum 2013 en Madrid.

Convenios e acordos de colaraboración:

 • DEVON Local Authority (United Kingdom).
 • AKETH, Developmental Centre Of Thessaly (Greece).
 • VIA University College (Denmark).
 • Provincia dei Parma (Italy).
 • Macedonian Institute for Integration (Macedonia).
 • Fundación Pública Galega de Medicamento Xenómico.
 • Meteogalicia.
 • Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA).
 • Instituto de Ciencias do Patrimonio e a Axencia Estatal do Consello Superior de Investigacións Científicas (INCIPIT-CSIC).
 • Universidade de Santiago de Compostela (USC).
 • O equipo de Canle Campus (USC).
 • Rede temática Historia a Debate.
 • Rede Española Matemática-Industria (math-in).
 • Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica.
 • Asociación Cultural EXAPRIN Ribadavia.
 • Sociedade de Estatística e Investigación Operativa (SEIO).
 • Fundación Galicia-Norte de Portugal (FCEER).
 • Real Academia Galega de Ciencias (RAGC).
 • Plataforma Tecnolóxica do TIC-Vindeira.
 • A Sociedade Galega para a Promoción Estatística e a Investigación de Operacións (SGAPEIO).
 • Sociedade Galega de Ornitoloxía (SGO).
 • Real Sociedade Matemática Española (RSME).
 • Revista Codolga.
 • Universidade da Lagoa (Santa Cruz de Tenerife).
 • O grupo de investigación Spertus da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Misión Biolóxica de Galicia.
 • Empresa dedicada á arqueoloxía e á xestión integral do Patrimonio Cultural. (CITANIA).
 • Centro Tecnolóxico AIMEN.
 • Asociación de Industrias Metalúrxicos, Metalomecánicas e Afins de Portugal (AIMMAP).
 • Centro de Apoio Tecnolóxico á Industria Matalomecánica (CATIM).
 • Software de Simulación de Enxeñaría (CD-ADAPCO).
 • Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universtaria, junto con AMTEGA: colaboraciónen "Rede Escolas na Nube".
 • CartoGalicia: uso de datos de la red GALNET de posicionamiento GNS.
 • Consorcio Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (ITMATI).

Premios concedido ao CESGA:

O Correo Galego outorga ao CESGA o premio de Institución Galega do Ano.

O proxecto Rede de Escolas na Nube: 

 • Mellor proposta de eContent de España.
 • Finalista no premio internacional World Summit Award eContent and Creativity.
 • Premio á iniciativa emprendedora do ano concedido polo Colexio  Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia.
 • Premio IBEROAMERICANOS COMPUTERWORLD E CIO 2013 na categoría de Cooperacion ao Desenvolvemento e Inclusión Dixital.

Premio DINTEL á Alta Dirección no Sector Público da Administración Autonómica.

Premios Máster Interuniversitario de computación de Altas Prestacións.

 • Premio AMD ao Mellor Proxecto Fin de Máster. Alberto Jaspe Villanueva  polo proxecto titulado, “Point Cloud Manager. Sistema multirresolución para o tratamento de grandes datasets de nubes en puntos 3D”.
 • Premio Fujitsu ao Mellor Proxecto Fin de Máster. Moisés Viñas Buceta polo proxecto titulado, “Simulación de augas pouco profundas con transporte de contaminación sobre GPUs”.
 • Premio HP ao Mellor Proxecto Fin de Máster. Luís M. Carril Rodríguez polo proxecto titulado, “Virtual Cluster for HTC in the Cloud: radiotherapy simulation".
 • Finalista do Premio ao mellor Proxecto Fin de Máster. Jorge Fernández Fabeiro polo proxecto titulado, “Extensión dunha ferramenta de optimización iteractiva para códigos OpenCL”.

 

 • Ampliación do SVG mediante a incorporación de 2 nodos, cada un con 32 cores, 512 GB de memoria. 6 TB en disco e redes internas IB e 10 Geth. 8 nodos, cada un con 16 cores, 64 GB de memoria, 2 TB en disco e redes internas IB e 10 Geth. Financiado polo MINECO, axudas ICTS e cofinanciado FEDER.
 • Continuación do plan de medidas de optimización enerxética do centro. Redución do 21,2% de Kw consumidos respecto ao ano 2011 e un PUE de 1,56.
 • Posta en servizo do software de Big-Data   Hadoop.
 • Segunda promoción do "Máster Universitario de Computación de Altas Prestacións" (Máster Interuniversitario con participación CESGA).
 • Produción da predición oceanográfica de MyOcean de Portos do Estado.
 • Produción da predición oceanográfica de Meteogalicia co modelo ROMS.
 • Posta en produción de servizos Cloud Computing orientado á PEME.
 • Achega do CESGA na localización do Boson de Higgs: infraestruturas Grid e servizos de monitorización e contabilidade.
 • Aula CESGA: 10 anos prestando servizos e-Learning. Supera os 30.000 usuarios.
 • O CESGA participa no evento “EU Cohesion Policy - INTERREG IVC's achievements in mainstreaming Good Practices into Structural Funds” en Chipre.
 • Migración das 3 universidades galegas a RedIRIS Nova.
 • Implantación de equipos para actualización e mellora da seguridade de rede , financiado polo MINECO, Xunta de Galicia, CSIC, e cofinanciado por FEDER.
 • O CESGA asina os seguintes acordos de colaboración:
 • Convenio de colaboración coa Fundación de Medicamento Xenómico.
 • Convenio de colaboración coa Escola Galega de Administración Pública.
 • Convenio de colaboración con Meteogalicia.
 • Convenio de colaboración con i-MATH da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Acordo de colaboración co Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.
 • Acordo de colaboración co Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial.
 • Acordo de colaboración coa Sociedade Galega Ornitolóxica.
 • Acordo de colaboración con BALIDEA Consulting.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia e a Universidade Autónoma de Barcelona para investigación sobre análise, modelado e mellora de rendemento de sistemas de almacenamento de altas prestacións.
 • Acordo de colaboración para o Proxecto ICT-Go-Girls! Con:

Donau-Universitat Krems (Austria)
CVO Antwerpen-Zuid (Bélxica)
Spoleczna Akademia Nauk (Polonia)
Instituto Fraunhoffer IAO-Stuttgart Uni (Alemaña)
Universidade de Santiago de Compostela (Spain)

 • Acordo de colaboración co Instituto de Ciencias do Patrimonio dá Axenda Estatal do Consello Superior de Investigacións Científicas (INCIPIT-CSIC) para o aloxamento de sitios web (WEBHOSTING).
 • Convenio de colaboración con GRIDCORE, Universidade da Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela.
 • Acordo Marco de Colaboración.
 • Acordo de colaboración con Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia.
 • Acordo de colaboración co Grupo de I+D Biofarma da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Acordo de colaboración CESGA e IFCA.
 • Convenio de colaboración coa Universidade de Navi Sad de Serbia..
 • Participación do CESGA nos seguintes proxectos Internacionais:
 • EGI - Inspire
 • EMI
 • BonFIRE – VCOC
 • VENUS-C
 • CloudPYME
 • GIS-FAROS
 • Rural School
 • HP-HPC
 • Wiki-Skills
 • ICT GoGirls
 • MoveIT
 • UnderstAID
 • Premios “Master Universitario en Computación de Altas Prestacións”.

Premio AMD ao Mellor Proxecto Fin de Máster
Alberto Jaspe Villanueva polo proxecto titulado, “Point Cloud Manager. Sistema multirresolución para o tratamento de grandes datasets de nubes en puntos 3D”

Premio Fujitsu ao Mellor Proxecto Fin de Máster
Moisés Viñas Buceta polo proxecto titulado, “Simulación de augas pouco profundas con transporte de contaminación sobre GPUs”.

Premio HP ao Mellor Proxecto Fin de Máster
Luís M. Carril Rodríguez polo proxecto titulado, “Virtual Cluster for HTC in the Cloud: radiotherapy simulation".

Finalista do Premio ao mellor Proxecto Fin de Máster
Jorge Fernández Fabeiro polo proxecto titulado, “Extensión dunha ferramenta de optimización iteractiva para códigos OpenCL”.

Finalista do Premio ao mellor Proxecto Fin de Máster
Óscar García Lorenzo polo proxecto titulado, “Análise Baseada en Contadores Hardware de Accesos a Memoria en SMPs”.

En base ao desempeño académico, outorgáronse:

Premio Bull á Excelencia Curricular
Alberto Jaspe Villanueva

Finalista do Premio Bull á Excelencia Curricular
Luís M. Carril Rodríguez
Óscar García Lorenzo

 • Actualización do sistema de almacenamento mediante a incorporación de 155 TB, con incorporación de tecnoloxía SSD e discos tradicionais. Equipos de EMC2 adquirido a BULL España S.A.. Financiado polo MICNN, Xunta de Galicia, CSIC e cofinanciado por FEDER..
 • Actualización do SVG mediante a incorporación de 1.200 cores AMD e 2´4 TB de memoria principal. Equipos HP Proliant SLI65z. Financiado polo MICINN, axudas ICTS e cofinanciado FEDER.
 • Actualización do sistema de backup de usuarios mediante a instalación dun novo servidor.
 • Posta en práctica de medidas de optimización enerxética do centro. Redución do 13% de Kw respecto ao ano 2010.
 • Posta en produción dos primeiros tramos da rede troncal con fibra óptica escura RECETGA Nova, implantada conxuntamente con RedIRIS Nova. Arranque dos primeiros tramos de 10 Gbps.
 • Finalización do uso de tecnoloxía ATM, tras 16 anos de prestación de servizos.
 • Implantación dos primeiros servizos permanentes IPV6 coordinado coas Universidades Galegas.
 • Implantación de equipos para actualización e mellora da seguridade de rede. Equipos adquiridos e instalados por EMETEL. Financiado polo MICINN, Xunta de Galicia, CSIC, e cofinanciado por FEDER.
 • Terceira edición “CESGA Computational Science Summer School”.
 • Primeira promoción do “Master Universitario en Computación de Altas Prestacións” (Master Interuniversitario con participación CESGA).
 • Posta en produción de predición oceanográfica de MyOcean de Portos do Estado.
 • Posta en produción de predición oceanográfica de Meteogalicia co modelo ROMS.
 • O CESGA obtén o Certificado UNE 166002 para Xestión de Proxectos de I+D+I.
 • Posta en produción de servizos Cloud Computing.
 •  O CESGA asina os seguintes acordos de colaboración:
 • Convenio para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa entre a Universidade dá Coruña e a Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia.
 • Convenio de colaboración entre CESGA e International Business Machines S.A. (IBM), para a promoción do coñecemento do HPC a través do Master Interuniversitario.
 • Convenio de colaboración en HPC entre a Fundación Centro de Supercomputación de Castela-León (FCSC) e o CESGA.
 • Acordo para o desenvolvemento do proxecto CloudPYME, do CESGA con Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN).
 • Convenio entre a Universidade Complutense de Madrid (Facultade de Ciencias Químicas) e a Fundación CESGA.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación Parque Científico de Murcia e a Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia.
 • Acordo de colaboración entre a Fundación Galega de Medicamento Xenómico e o CESGA.
 • Convenio de colaboración entre o Instituto Español de Oceanografía (IEO) e a Fundación CESGA para a cooperación científico-técnica en investigación mariña.
 • Participación do CESGA nos seguintes proxectos Internacionais:
 • EGI - Inspire
 • EMI
 • BonFIRE – VCOC
 • CloudERT
 • CloudPYME
 • IPLUS
 • EVITA
 • GIS-FAROS
 • Rural School
 • HP-HPC
 • HP-Contadores
 • Wiki-Skills
 • ICTeachers
 •  O Proxecto “Terra” no que participa o CESGA recibe o Premio Nacional de Urbanismo.
 • O Proxecto "Rural Schools" do CESGA recibe o Premio Internacional EDUCARED.
 • Premios “Master Universitario en Computación de Altas Prestacións”:

Premios HP ao Mellor Proxecto Fin de Máster:

Diego Darriba López polo seu traballo “JModelTest 2: selección rápida dos mellores modelos de axuste de evolución de ADN” e,

Roberto Rei Expósito, por Mecanismos “de Comunicación Eficientes en redes de alta velocidade para a libraría de paso de mensaxes en Xava F-MPJ”.

Premio Bull ao Mellor Proxecto Fin de Máster:

Juan López Gómez polo seu traballo “Desenvolvo sobre GPU de técnicas para a detección de obxectivos en imaxes hiperespectrales mediante a utilización de redes neuronais”.

Premio Bull ao Mellor Expediente Académico.

Roberto Rei Expósito

 • O CESGA como ICTS (Instalación Científico Tecnolóxica Singular) realizou as primeiras convocatorias de proxectos co fin de acceder ao CESGA. Estas convocatorias foron financiadas polo MICINN.
 • Ampliación do SVG (Supercomputador Virtual Galego), cun cluster financiado polo MICINN, axudas a ICTS.
 • Concurso para ampliación do subsistema de almacenamento de datos, cofinanciado con axudas FEDER.
 • Estudo para a mellora do sistema de seguridade da Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia, mediante contratación de equipos e software cofinanciado con fondos FEDER.
 • Segunda edición "CESGA Computational Science Summer School".
 • Investigadores das Universidades de Vigo e Estremadura xunto co CESGA, executan no Finisterrae unha simulación electromagnética con 1.000 millóns de incógnitas.
O CESGA asina acordos de colaboración con:
 • ATOS ORIGIN, Fraunhofer Institute e GRIDCORE, para trasferencia tecnolóxica.
 • HP-Labs, para desenvolvemento de servizos Cloud-eLearning
 • Meteogalicia para soporte á redicción e clima.
 • Consellería de Medio Ambiente e Portos do Estado, para o desenvolvemento de modelos oceanográficos.
 • Universidade de Vigo para a participación no Campus do Mar.
 • Centro de Supercomputación de Estremadura.
 • Instituto Tecnolóxico de Canarias.
 • INTEL para acceso a novas tecnoloxías.

Primeira convocatoria do Master HPC, participado polas universidades de Santiago e A Coruña, coa participación do CESGA.

Participación do CESGA nos seguintes proxectos europeos:
 • EGI-Inspire
 • EMI
 • SmartLM
 • EVITA
 • IPLUS
 • GIS-FAROS
 • ICTeachers
 • PARENTS
 • EELA II
 • EGEE III

Por razóns orzamentarias aprázase a construción dunha nova sede para o CESGA.

Tras oito anos de funcionamento, desconéctase definitivamente o HPC320 e o Cluster Beowulf.

 • 2009
 • Actualización e certificación da nova versión ISO: ISO9001:2008.
 • Inicio de implementación UNE166.002.
 • Increméntase o número de horas de cálculo nun 57%, superándose os 15'7 millóns de horas de CPU.
 • Resolución da Consellería de Economía e Industria pola que se lle concede á Fundación o financiamento para a compra do solar do novo edificio do CESGA.
 • Elaboración dos proxectos Básico e de Detalle da nova sede do CESGA.
 • Primeira convocatoria pública de retos computacionales aberta á comunidade de usuarios do CESGA.
 • Primeira edición "CESGA Computational Science Summer School".
 • Investigadores da Universidade de Vigo e da Universidade da Estremadura executan unha simulación electromagnética con máis de 500 millóns de incógnitas co programa HEMCUVE no Finisterrae.
 • Incorporación do primeiro investigador "Parga Pondal".
 • Convenio de trasferencia de tecnoloxía a empresas: ALDABA.
 • O CESGA, xunto coa Universidade de Vigo e Estremadura reciben o premio PRACE AWARD 2009.
 • O CESGA xunto coa Universidade de Vigo e a Universidade de Estremadura reciben o Premio Itanium Solution Award.
 • O proxecto e-Hospital participado polo CESGA e a Universidade de Santiago de Compostela reciben o premio Grundtvig da Comisión Europea.
 • Actualización tecnolóxica RECETGA; implantación de fibra escura.
 • En decembro 2009 iniciáronse as actividades de campo para o tendido de fibra óptica escura nos tramos: Tui-Vigo-Pontevedra-Santiago.
Participación do CESGA nos seguintes Proxectos Europeos:
 • EGEE III
 • EELA II
 • NextCESGA
 • PARENTS
 • YES
 • SmartLM
 • EVITA
 • ICTeachers
 • IPLUS
 • ICHNOS
 • 2008
 • Posta en produción do Finisterrae o 1 de Abril, pasando a ser o nº 100 no TOP500 de supercomputación.
 • Recoñecemento do CESGA como Instalación Científica-Tecnolóxica Singular (ICTS) polo Ministerio de Ciencia e Innovación.
 • Convocatoria de concurso do CESGA para o deseño e construción das novas instalacións.
 • Acordo de Colaboración entre CESGA e Dirección Xeral de Tráfico (DXT) para compartir infraestruturas relacionadas coas telecomunicacións e a computación de altas prestacións.
 • Acordo de Colaboración entre Rede.é, Ministerio de Ciencia e Innovación, Xunta de Galicia e CESGA para a interconexión das redes de ciencia e tecnoloxía de: Portugal, Galicia (RECETGA) e España (RedIRIS).
 • Convenio de Colaboración entre Ministerio de Ciencia e Innovación, Xunta de Galicia e CESGA para a construción do novo edificio "Constelación".
 • CESGA recibe o premio APPLUS+  á institución sen ánimo de lucro co sistema de calidade mellor implantado e xestionado.
 • Investigadores usuarios do CESGA resolven catro retos computacionales facendo uso do Finisterrae durante o primeiro mes de probas:
 1. O problema aberto dos puntos de FEKETE na área de Matemáticas (problema aberto durante máis de 100 anos) (http://www.cesga.es/file/eventos/conferencias/point_distribution_on_bidimensional_sphere.pdf).
 2. O segundo gran problema en electromagnetismo con 35.000.000 de incógnitas utilizando a aplicación HEMCUVE++. Este record foi superado no verán con máis de 150.000.000 de incógnitas. (http://www.cesga.es/file/eventos/conferencias/hemcuve.pdf).
 3. O problema de separación de fase en materiais magnéticos (http://www.cesga.es/file/eventos/conferencias/phase_separation.pdf).
 4. Comprendendo as estrelas máis masivas do universo con algoritmos xenéticos (http://www.cesga.es/file/eventos/conferencias/genetic_algorithms.pdf).
Participación nos seguintes Proxectos Europeos:
 • EGEE III
 • EELA II
 • NextCESGA
 • e-Hospital
 • EFELCREN
 • PARENTS
 • YES
 • SmartLM
 • EVITA
 • ICTeachers
 • BeinGRID
 • 2007
 • Obras de acondicionamento do edificio CESGA para aloxamento do Finisterrae.
 • Instalación do supercomputador Finisterrae. O CESGA alcanza os 20 TFLOPS de potencia pico.
 • Plan de evolución do CESGA a Centro de Excelencia en Ciencia Computacional.
Participación en proxectos europeos:
 • EGEE II e EGEE III
 • Int.eu.grid
 • NextCESGA
 • e-Hospital
 • EFELCREN
 • PARENTS
 • YES
 • SmartLM
 • I Congreso IBERGRID organizado polo CESGA.
 • 2006
 • Presentación do estudo da situación do  e-learning en Galicia.
 • Posta en marcha da iniciativa de Software libre "mamcomun.org".
 • Firma do convenio de colaboración HP-INTEL-CESGA.
 • Obras de adaptación do Edificio para aloxamento do novo Supercomputador Finisterrae.
 • Participación no Proxecto CONSOLIDER "MATHEMATICA".
Participación nos Proxectos Europeos:
 • EGEEII
 • ICHNOS
 • EFELCREN
 • e-Hospital
 • int.eu.grid
 • Torga.net
 • Ampliación do ancho de banda e número de liñas para a conexión de RECETGA a RedIRIS: 5 liñas de 2.5 Gbps cada liña.
 • Participación do CESGA nas Plataformas Tecnolóxicas INES e Plataforma Tecnolóxica Galega - TIC.
 • Ampliación da capacidade de cálculo dedicada a Grid mediante a inclusión de 288 cores xeon-quad e 144 GB de memoria.
 • O CESGA pasa os 4 TFLOPS de rendemento pico.
 • Recoñecemento do CESGA como Instalación Científico Tecnolóxica Singular do Estado.
 • O Ministerio de Educación e Ciencia e a Xunta de Galicia encomendan ao CESGA a constitución en Centro de Excelencia en Computación e Modelización Matemática.