Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Política de cookies | Política de Privacidad

Máster HPC

 • Máster HPC

Subscríbeche

 • Suscribete a Novas CESGA

HPC User Portal

 • HPC User Portal

Síguenos ...

 • Twitter FacebbokFlickrYouTube CESGA

Servizos PYME's

 • Servicios para Empresas

díxitos Marzo 2019


 • CESGA ICTS

Tec-ICHNOS - Técnico Área e-business

 • Convoca: S.A.X
 • Data da oferta: 
 • Número de postos: 0
 • Estado da oferta: Cerrada
 • Data de inicio das solicitudes:  27/07/05 ás 0:00
 • Data límite para as solicitudes:  17/08/05 ás 00:00.

Documentos: Oferta completa(.pdf)

Ofrécese: Contrato por obra ou servizo (data prevista fin proxecto: febreiro 2007)

Requirimentos: 

 • Licenciado ou Enxeñeiro Superior.
 • Experiencia demostrable de programas institucionais de información, tramitación empresarial e incentivos para empresas a nivel local, autonómica, estatal ou europeo.
 • Manexo de ferramentas ofimáticas.
 • Dominio do galego, castelán e inglés.
 • Dispoñibilidade para viaxar ao estranxeiro.

Valórase: 

 • Outra formación complementaria, doutorado, Master.
 • Coñecementos en xestión ou desenvolvemento de programas de axuda e incentivos a empresas.
 • Formación e coñecementos adicionais relacionados co ámbito do proxecto.
 • O coñecemento doutras linguas oficiais do Interreg IIIC-Sur: francés, portugués, italiano, grego ou checo.

Soporte técnico do proxecto ICHNOS.


Presentación de C.V.:
Os interesados poden inscribirse na oferta de emprego a través da web ou ben enviar o C.V. e a documentación solicitada nas bases publicadas para este posto indicando referencia, antes da data límite, ao seguinte enderezo: Avenida de Vigo, s/n (Campus Sur) 15705 Santiago de Compostela.

Para calquera dúbida ou consulta:  Formulario de contacto

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.