Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Política de cookies | Política de Privacidad

Máster HPC

 • Máster HPC

Subscríbeche

 • Suscribete a Novas CESGA

HPC User Portal

 • HPC User Portal

Síguenos ...

 • Twitter FacebbokFlickrYouTube CESGA

Servizos PYME's

 • Servicios para Empresas

díxitos Marzo 2019


 • CESGA ICTS

Tec-FOLSTEIN - Técnico Proxecto FOLSTEIN

 • Convoca: Fundación
 • Data da oferta: 
 • Número de postos: 0
 • Estado da oferta: Cerrada
 • Data de inicio das solicitudes:  22/10/05 ás 0:00
 • Data límite para as solicitudes:  2/11/05 ás 00:00.

Documentos: Oferta completa(.pdf)

Ofrécese: Contrato por obra ou servizo (duración aproximada: 18 meses)

Requirimentos: 

 • Licenciado ou Enxeñeiro Superior ou Ciclo Superior con experiencia equivalente.
 • Manexo de ferramentas ofimáticas.· Experiencia, mínima de dous anos, como usuario do sistema operativo UNIX
 • Dominio do galego e castelán
 • Coñecementos de inglés a nivel técnico.
 • Disponibilidade para viaxar.

Valórase: 

 • Coñecementos de empresas de electrónica, de servizos telemáticos ou de consultoría de TI
 • Participación en proxectos de I+D
 • Outra formación complementaria, Doutorado, Master.
 • Formación e coñecementos adicionais relacionados cos ámbitos dos proxectos.

Soporte técnico dos proxectos FOLSTEIN e TORGA.net


Presentación de C.V.:
Os interesados poden inscribirse na oferta de emprego a través da web ou ben enviar o C.V. e a documentación solicitada nas bases publicadas para este posto indicando referencia, antes da data límite, ao seguinte enderezo: Avenida de Vigo, s/n (Campus Sur) 15705 Santiago de Compostela.

Para calquera dúbida ou consulta:  Formulario de contacto

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.