Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Política de cookies | Política de Privacidad

Máster HPC

 • Máster HPC

Subscríbeche

 • Suscribete a Novas CESGA

HPC User Portal

 • HPC User Portal

PEJ-15-TAPP2 - 1 Técnico/a de Aplicaciones

 • Convoca: Fundación CESGA
 • Data da oferta: 19/02/2016
 • Número de postos: 1
 • Estado da oferta: Cerrada
 • Data de inicio das solicitudes:  19/02/16 ás 13:00
 • Data límite para as solicitudes:  5/03/16 ás 13:00.

Formas de envio da documentación:

 • A través da web en formato PDF.
 • Ao apartado de Empleo, PREMA
 • Por correo postal dirixido á Fundación CESGA en Avda. de Vigo s/n, Campus Vida 15705 Santiago de Compostela.

*Para acceder actualizar su navegador:

Explorer 9
Firefox 4.0 o superior 
Chrome 14.0 o superior

Contrato temporal en prácticas, de duración máxima 24 meses.

Titulación requerida algunha das siguientes:- Licenciado/a o Graduado/a en Física, Informática, Matemáticas o Química ou ben Enxeñiero/a o Graduado en algunha Enxeñiería.

Requisitos adicionais: no haber tido contrato en prácticas na titulación que presenten para o puesto.

Estar inscritos no Ficheiro Nacional de Garante Xuvenil: para este contrato o CESGA recibe unha axuda do Ministerio (MINECO) da convocatoria correspondente ao ano 2014 das axudas para a "Promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil en I+D+I", no Subprograma Estatal de Formación do Programa Estatal de Incorporación do Programa de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade no marco do "Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016", por este motivo terase que cumplir o requisito da convocatoria que os participantes terán que estar inscritos en "Garantía Juvenil" do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.


Documentación solicitada

 • Copia de Curriculum Vite (obrigatorio).
 • Copia de título (obrigatorio).
 • Copia de DNI (obrigatorio).
 • Modelo de Solicitude (obrigatorio).
 • Modelo de Méritos (obrigatorio).
 • Modelo Datos Persoais (obrigatorio).


Presentación de C.V.:
Os interesados poden inscribirse na oferta de emprego a través da web ou ben enviar o C.V. e a documentación solicitada nas bases publicadas para este posto indicando referencia, antes da data límite, ao seguinte enderezo: Avenida de Vigo, s/n (Campus Sur) 15705 Santiago de Compostela.

Para calquera dúbida ou consulta:  Formulario de contacto

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.