Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Política de cookies | Política de Privacidad
Tradución xerada automaticamente.

¿Como podo pescudar os recursos computacionais utilizados polo meu traballo?
Co comando qacct -j JOBID obtense información sobre os recursos utilizados polo traballo.

¿Podo utilizar aplicacións gráficas nos supercomputadores?
Si, basta con conectarse aos equipos e desde ahi executar os seguintes comandos:
compute
source enable_X

¿A quen podo dirixirme en caso de ter dúbidas ou problemas coa utilización do servizo de computación ou almacenamento?
Á dirección soporte_hpc@cesga.es

Hai dous equipos de computación dispoñibles, ¿como sei cal debo utilizar para os meus cálculos?
Finis Terrae para aqueles cálculos paralelos que requiran de grande número de procesadores (máis de 24) ou de memoria (máis de 64GB de memoria) ou o acceso a grande cantidade de información a altas velocidades.
Os cálculos formados por traballos que sexan de até 24 procesadores e menos de 64GB de memoria deberían utilizar o equipo SVG.
Tamén poden consultar a dispoñibilidade de aplicacións en ambas as plataformas.

¿Que son as colas dos sistemas de cálculo e como se utilizan?
As colas son sistemas de acceso ordenado dous distintos traballos (ou programas) dos usuarios aos recursos dun servidor. Permiten que os recursos se compartan de forma equitativa entre todos os usuarios e que o servidor non se sobrecargue tentando executar todolos traballos á vez. Cando os traballos que se atopen en cola excedan aos recursos dispoñibles no servidor, un número determinado dos mesmos poderá entrar en execución, mentras que o resto deberá esperar a que teña suficientes recursos dispoñibles. Neste último caso dise que o traballo está encolado (queued). En xeral existen distintas colas en función dá cantidade de recursos que permitan, priorizándose aquelas colas que requiran menos recursos (ben mediante un maior número de traballos en execución simultáneos ou ben a través dunha maior prioridade á hora de enviar traballos a execución). Cando os recursos da súa aplicación superen certos límites de CPU e memoria (máis de 15 minutos e máis de 256MB de memoria), deberá utilizar as colas para executar a súa aplicación, e limitarse á utilización en interactivo para tarefas de mantemento e depuración de códigos. A utilización dás colas, así como os recursos que admiten cada unha delas, atópanse na sección de Colas Batch.

O meu traballo terminou coa mensaxe SIGXCPU ou CPU Time Limit Exceeded, ¿a que se debe?
A que non solicitou suficiente tempo de execución na opción s_rt do qsub, debe incrementar este valor

¿Como podo editar ficheiros de texto nos supercomputadores?
O modo máis xeneralizado de editar pequenos ficheiros de texto e scripts en contornos UNIX é utilizando VI, un pequeno editor de textos en modo comando moi difundido. Para unha referenza básica de como empregalo, pode consultar algunha das guías de funcionamento, como por exemplo: 
http://www.tucuman.linux.org.ar/textos/vi.html
http://www.demiurgo.org/doc/otvim.html
http://www.uco.es/ccc/sistemas/doc_ccc/vi.html http://pinsa.escomposlinux.org/sromero/articulos/sololnx/sololnx3.html

¿Que sistema operativo utilizan os equipos de supercomputacion do centro?
Linux.

¿Como podo copiar os ficheiros do directorio SCRATCH ao meu directorio HOME?
Co comando
cp -R $TMPDIR/* $HOME/directorio_destino

¿Podo lanzar traballos solicitando mais recursos dos predefinidos como límites do sistema de colas?
Se, a traves do formulario de solicitude de recursos especiais pode solicitar o acceso a mais recursos

¿Como podo cambiar o meu contrasinal de usuario?
Co comando passwd

¿Como podo acceder aos equipos de computacion e almacenamento do CESGA?
Para poder utilizar os servizos de cálculo e almacenamento do CESGA é necesario dispoñer dunha conta de acceso, que consiste nun login (identificador) e password (contrasinal). Para obter esta conta de acceso aos servizos de cálculo e almacenamento do centro, deberá encher ou impreso que se atopa na páxina http://www.altausuarios.cesga.es/, dependendo do centro no que se atope traballando. Se non traballa en ningún dos centros que se mencionan nesta páxina, poderá dirixir a súa solicitude directamente mediante correo electrónico a ou ben chamando ao teléfono do CESGA 981 569 810.