Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Política de cookies | Política de Privacidad

Máster HPC

 • Máster HPC

Suscribete

 • Suscribete a Novas CESGA

HPC User Portal

 • HPC User Portal

Compromisso com a igualdade

MDCAD-11-TP1 - 1 posto de Técnico de Projecto

 • Convoca: Fundación CESGA
 • Data da oferta: 22/02/2011
 • Número de postos: 1
 • Estado da oferta: Cerrada
 • Data de início dos pedidos:  28/02/11 ás 0:01
 • Data limite para os pedidos:  9/03/11 ás 14:00.

Oferece-se: Contrato laboral temporário, por obra ou serviço para a realização de projecto de investigação.


Documentación solicitada

 • Cópia de Curriculum Vite.
 • Cópia de título.
 • Cópia de BI.
 • Cópia de pedido.


Apresentação de C.V.:
Os interessados podem se inscrever na oferta de emprego através do site ou bem enviar o C.V. e a documentação requisitada nas bases publicadas para este posto indicando referência, antes da data limite, ao seguinte endereço: Avenida de Vigo, s/n (Campus Sul) 15705 Santiago de Compostela.

Para qualquer dúvida ou consulta:  Formulário de contacto

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.