Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Política de cookies | Política de Privacidad

Máster HPC

 • Máster HPC

Suscribete

 • Suscribete a Novas CESGA

HPC User Portal

 • HPC User Portal

Compromisso com a igualdade

SV10-17-TSP1 - 1 Técnico/a Superior de Proyecto

 • Convoca: Fundación CESGA
 • Data da oferta: 04/09/2017
 • Número de postos: 1
 • Estado da oferta: Cerrada
 • Data de início dos pedidos:  4/09/17 ás 10:41
 • Data limite para os pedidos:  14/09/17 ás 14:00.
Contrato temporal para realización de proyecto específico de investigación SV10 de duración estimada:  6 meses prorrogable a 12 meses.

Titulación requirida:
Nivel 2 (Grado) según el Marco Español de cualificaciones para la Educación Superior recogido en el Real Decreto 1027/2011 de 15 de julio o cualquiera otra equivalente de planes anteriores, en
alguna de las siguientes áreas: Ingeniería, Informática, Física o Matemáticas.


Documentación solicitada

 • Cópia de Curriculum Vite (obrigatório).
 • Cópia de título (obrigatório).
 • Cópia de BI (obrigatório).
 • Cópia de pedido (obrigatório).
 • Cópia de justificante de meritos (obrigatório).
 • Títulos idiomas Inglês, Galego, ... (obrigatório).
 • Modelo Dados Pessoais (obrigatório).


Apresentação de C.V.:
Os interessados podem se inscrever na oferta de emprego através do site ou bem enviar o C.V. e a documentação requisitada nas bases publicadas para este posto indicando referência, antes da data limite, ao seguinte endereço: Avenida de Vigo, s/n (Campus Sul) 15705 Santiago de Compostela.

Para qualquer dúvida ou consulta:  Formulário de contacto

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.